FARM Pet Food tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
FARM Pet Food asiakasrekisteri on FARM Pet Foodin oma rekisteri.

Rekisteriä ylläpitää:
Farmers Food OY

2. Rekisteröidyt
Asiakasrekisterissä käsitellään FARM Pet Foodilta tilauksen tehneiden ja uutiskirjeen tilanneiden ihmisten tietoja. Henkilön katsotaan hyväksyneen tietojensa olevan rekisterissä, kun hän on rekisteröitynyt FARM Pet Foodin verkkosivuilla.

3. Käsiteltävät henkilötiedot
FARM Pet Foodin asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan luvalla seuraavat tiedot:

-Asiakkaan nimi
-Asiakkaan sähköpostiosoite
-Asiakkaan puhelinnumero
-Asiakkaan postiosoite

4. Käsittelytarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on FARM Pet Food tilausjärjestelmän ylläpito ja asiakassuhteen hoito uutiskirjeitse uutiskirjeen tilanneille ihmisille.

5. Suoramarkkinointi ja profilointi
FARM Pet Food lähettää sen sallineille henkilöille suoramarkkinointia, jossa kerrotaan mm. lemmikinhoitoon liittyvistä asioista, ajankohtaisista eduista ja tapahtumista. Suoramarkkinoinnin kohdentamisessa voidaan käyttää asiakkaan ostohistorian mukaan suoritettua profilointia.Jokaisessa suoramarkkinointiviestissä kerrotaan, miten henkilö voi halutessaan poistaa itsensä postituslistalta.

6. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta FARM Pet Foodin markkinointijärjestelmien ulkopuolelle. Tietoja käytetään ainoastaan FARM Pet Food asiakkuuden hoitoon.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään FARM Pet Foodin asiakasrekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu. Tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi asiakkaan sitä pyytäessä.

8. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa tietojaan rekisteristä.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa tietojaan rekisteristä koska tahansa. Tietoja on mahdollista saada ja muuttaa ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen milla.pekkila@farmpetfood.com

9. Tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu FARM Pet Foodin tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Jokainen asiakastietoja käsittelevä henkilö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

10. Yhteydenotot
Kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen milla.pekkila@farmpetfood.com.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 27.4.2023.

Takaisin ylös